Dasar Privasi

EAST SCOURCE BUSINESS (“Syarikat”) berkomitmen untuk menjaga perlindungan privasi yang kuat untuk penggunanya. Dasar Privasi kami (“Dasar Privasi”) dirancang untuk membantu anda memahami bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami dan untuk membantu anda dalam membuat keputusan yang tepat ketika menggunakan Perkhidmatan kami.

Untuk tujuan Perjanjian ini, “Perkhidmatan” merujuk kepada perkhidmatan Syarikat yang dapat diakses melalui laman web kami di www.mymetro.my atau melalui aplikasi mudah alih kami. Istilah “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada Syarikat. “Anda” merujuk kepada anda, sebagai pengguna Perkhidmatan. Dengan menerima Dasar Privasi dan Syarat Penggunaan kami, anda menyetujui pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini.

I. MAKLUMAT YANG KAMI KUMPULKAN

Kami mengumpulkan “Maklumat Bukan Peribadi” dan “Maklumat Peribadi.” Maklumat Bukan Peribadi merangkumi maklumat yang tidak dapat digunakan untuk mengenali anda secara peribadi, seperti data penggunaan tanpa nama, maklumat demografi umum yang mungkin kami kumpulkan, halaman / URL merujuk / keluar, jenis platform, pilihan yang anda kirimkan dan pilihan yang dihasilkan berdasarkan data anda menghantar dan jumlah klik. Maklumat Peribadi hanya merangkumi e-mel anda, yang anda kirimkan kepada kami melalui proses pendaftaran di Laman.

Maklumat yang dikumpulkan melalui Teknologi Untuk mengaktifkan Perkhidmatan, anda tidak perlu menghantar Maklumat Peribadi selain daripada alamat e-mel anda. Untuk menggunakan Perkhidmatan selepas itu, anda tidak perlu menghantar Maklumat Peribadi lebih lanjut. Namun, dalam usaha untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan, maklumat yang diberikan kepada kami oleh penyemak imbas anda atau oleh aplikasi perisian kami ketika anda melihat atau menggunakan Layanan, seperti laman web dari mana anda berasal (dikenali sebagai “merujuk URL” ), jenis penyemak imbas yang anda gunakan, peranti dari mana anda menyambung ke Perkhidmatan, masa dan tarikh akses, dan maklumat lain yang tidak mengenal pasti anda secara peribadi. Kami mengesan maklumat ini menggunakan kuki, atau fail teks kecil yang merangkumi pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas pengguna dari pelayan kami dan disimpan di cakera keras komputer pengguna. Menghantar kuki ke penyemak imbas pengguna membolehkan kami mengumpulkan maklumat Bukan Peribadi tentang pengguna tersebut dan menyimpan rekod pilihan pengguna ketika menggunakan perkhidmatan kami, baik secara individu mahupun agregat.

Syarikat boleh menggunakan kedua-dua cookie berterusan dan sesi; kuki berterusan tetap ada di komputer anda setelah anda menutup sesi anda dan sehingga anda menghapusnya, sementara kuki sesi akan habis apabila anda menutup penyemak imbas anda. Maklumat yang anda berikan kepada kami dengan mendaftar ke akaun Sebagai tambahan kepada maklumat yang diberikan secara automatik oleh penyemak imbas anda semasa anda mengunjungi Laman web ini, untuk menjadi pelanggan Perkhidmatan, anda perlu membuat profil peribadi. Anda dapat membuat profil dengan mendaftar dengan Perkhidmatan dan memasukkan alamat e-mel anda, dan membuat nama pengguna dan kata laluan. Dengan mendaftar, anda membenarkan kami mengumpulkan, menyimpan dan menggunakan alamat e-mel anda sesuai dengan Dasar Privasi ini.

II. BAGAIMANA KITA MENGGUNAKAN DAN BERKONGSI MAKLUMAT

Maklumat peribadi 

Kecuali dinyatakan lain dalam Dasar Privasi ini, kami tidak menjual, memperdagangkan, menyewa atau berkongsi untuk tujuan pemasaran Maklumat Peribadi anda dengan pihak ketiga tanpa persetujuan anda. Kami berkongsi Maklumat Peribadi dengan vendor yang melakukan perkhidmatan untuk Syarikat, seperti pelayan komunikasi e-mel kami yang diberi akses ke alamat e-mel pengguna untuk tujuan menghantar e-mel dari kami. Penjual tersebut menggunakan Maklumat Peribadi anda hanya atas arahan kami dan sesuai dengan Dasar 

Privasi kami. Secara amnya, Maklumat Peribadi yang anda berikan kepada kami digunakan untuk membantu kami berkomunikasi dengan anda. Sebagai contoh, kami menggunakan Maklumat Peribadi untuk menghubungi pengguna untuk menjawab soalan, meminta maklum balas daripada pengguna, memberikan sokongan teknikal, dan memberitahu pengguna mengenai tawaran promosi.

Maklumat Bukan Peribadi

Secara umum, kami menggunakan Maklumat Bukan Peribadi untuk membantu kami meningkatkan Perkhidmatan dan menyesuaikan pengalaman pengguna. Kami juga mengumpulkan Maklumat Bukan Peribadi untuk mengesan trend dan menganalisis corak penggunaan di Laman web ini.

Dasar Privasi ini tidak mengehadkan penggunaan atau pendedahan Maklumat Bukan Peribadi kami dan kami berhak untuk menggunakan dan mendedahkan Maklumat Bukan Peribadi tersebut kepada rakan kongsi, pengiklan dan pihak ketiga lain mengikut budi bicara kami. Sekiranya kami menjalani transaksi perniagaan seperti penggabungan, pengambilalihan oleh syarikat lain, atau penjualan semua atau sebahagian daripada aset kami, Maklumat Peribadi anda mungkin antara aset yang dipindahkan. Anda mengakui dan menyetujui bahawa pemindahan tersebut mungkin berlaku dan diizinkan oleh Dasar Privasi ini, dan bahawa setiap perolehan aset kami dapat terus memproses Maklumat Peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.

Sekiranya amalan maklumat kami berubah pada bila-bila masa di masa akan datang, kami akan menyiarkan perubahan polisi ke Laman web sehingga anda boleh memilih untuk tidak ikut amalan maklumat baru. Kami mencadangkan agar anda memeriksa Laman ini secara berkala sekiranya anda prihatin tentang bagaimana maklumat anda digunakan.

III. BAGAIMANA KAMI MELINDUNGI MAKLUMAT

Kami melaksanakan langkah-langkah keselamatan yang dirancang untuk melindungi maklumat anda dari akses yang tidak dibenarkan. Akaun anda dilindungi oleh kata laluan akaun anda dan kami menggesa anda untuk mengambil langkah untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda dengan tidak mendedahkan kata laluan anda dan dengan keluar dari akaun anda setelah setiap penggunaan. Kami seterusnya melindungi maklumat anda dari kemungkinan pelanggaran keselamatan dengan menerapkan langkah-langkah keselamatan teknologi tertentu termasuk penyulitan, firewall dan teknologi lapisan soket selamat. Walau bagaimanapun, langkah-langkah ini tidak menjamin bahawa maklumat anda tidak akan diakses, diungkapkan, diubah atau dimusnahkan oleh pelanggaran firewall dan perisian pelayan yang selamat. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda mengakui bahawa anda memahami dan bersetuju untuk menanggung risiko ini.

IV. HAK ANDA TENTANG PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Anda berhak untuk menghalang kami daripada menghubungi anda untuk tujuan pemasaran. Apabila kami menghantar komunikasi promosi kepada pengguna, pengguna boleh memilih untuk tidak lagi melakukan komunikasi promosi dengan mengikuti arahan berhenti berlangganan yang diberikan dalam setiap e-mel promosi. Anda juga boleh menunjukkan bahawa anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran dari kami di bahagian “Tetapan” di Laman. Harap maklum bahawa walaupun pilihan promosi yang anda nyatakan dengan berhenti berlangganan atau tidak ikut serta di bahagian Tetapan di Laman ini, kami mungkin terus menghantar e-mel pentadbiran kepada anda termasuk, misalnya, kemas kini berkala pada Dasar Privasi kami.

V. HUBUNGAN KE LAMAN WEB LAIN

Sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan, kami mungkin menyediakan pautan ke atau keserasian dengan laman web atau aplikasi lain. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi yang digunakan oleh laman web tersebut atau maklumat atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Dasar Privasi ini hanya berlaku untuk maklumat yang dikumpulkan oleh kami melalui Laman web dan Perkhidmatan. Oleh itu, Dasar Privasi ini tidak berlaku untuk penggunaan laman web pihak ketiga oleh anda dengan memilih pautan di Laman web kami atau melalui Perkhidmatan kami. Sejauh anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan melalui atau di laman web atau aplikasi lain, maka kebijakan privasi laman web atau aplikasi lain tersebut akan berlaku untuk akses atau penggunaan laman web atau aplikasi tersebut. Kami menggalakkan pengguna kami untuk membaca pernyataan privasi laman web lain sebelum menggunakannya.

VI. PERUBAHAN KE DASAR PRIVASI KAMI

Syarikat berhak untuk mengubah polisi ini dan Syarat Perkhidmatan kami pada bila-bila masa. Kami akan memberitahu anda mengenai perubahan ketara pada Dasar Privasi kami dengan mengirimkan pemberitahuan ke alamat e-mel utama yang dinyatakan dalam akaun anda atau dengan meletakkan pemberitahuan yang menonjol di laman web kami. Perubahan ketara akan berlaku 30 hari selepas pemberitahuan tersebut. Perubahan atau penjelasan yang tidak material akan berlaku serta merta. Anda mesti memeriksa Laman dan halaman privasi ini secara berkala untuk kemas kini.

VII. HUBUNGI KAMI

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini atau amalan Laman web ini, sila hubungi kami admin@mymetro.my